O skupině
Dyslipidémie - jedná se o skupinu metabolických onemocnění, která jsou charakterizována různými odchylkami v lipidovém metabolizmu. Nejzávažnější jsou klinické důsledky tohoto onemocnění, a to předčasná manifestace kardiovaskulárních onemocnění. Zejména se jedná o ischemickou chorobu srdeční, cévní mozkové příhody, ischemickou chorobu dolních končetin. Mezi rizikové faktory rozvoje kardiovaskulárních onemocnění patří kromě dyslipidémie i arteriální hypertenze, diabetes mellitus, obezita, kouření, nedostatek tělesného pohybu a stres. Z uvedeného vyplývá, že léčbě dyslipidémie je třeba věnovat náležitou pozornost, neboť odpovídající léčba může zamezit vzniku závažných komplikací.
Členů (4)