O skupině
Hypertenze znamená vysoký krevní tlak, tj. tlak vyšší než 140/90 mmHg. Léčbě hypertenze je třeba věnovat náležitou pozornost, protože neléčená hypertenze může být příčinou řady závažných život ohrožujících komplikací - např. srdečního selhání, akutního infarktu myokardu, cévní mozkové příhody.
Členů (8)